wtorek, 15 lipca 2014

ORCHID’S MAMA
Piękno storczyków chwyta za serce rzesze hobbystów. Przechadzając się uliczkami zerkam czasem ukradkiem na parapety i przyznam szczerze, że niewiele jest domów w których orchidee nie goszczą.
Podarowana mi przez moją Mamę orchidea jest teraz moim oczkiem w głowie. Po niechlubnym uśmierceniu jej poprzedniczki okazuje się że zasada ‘less is more’ sprawdza się także doskonale w odniesieniu do niektórych kwiatów.
Zaczerpnęłam wiedzy u wujka Google, zapytałam także o radę Panią w kwiaciarni i z niedowierzaniem cytuję : „Podlewać raz w tygodniu”. Byłam pewna, że tak dumnie kwitnącą roślinę trzeba doglądać każdego dnia! Okazuje się, że ta lubi być podlewana wyłącznie wtedy gdy podłoże przeschnie już całkowicie. Wstawiamy ją do kąpieli wodnej na 10 min. Najlepiej wybrać 1 dzień tygodnia dla naszej piękności, wtedy łatwiej zapamiętać kiedy należy dać jej wody. Dla mnie takim dniem jest środa, co sprawia, że już dziś wieczór o niej myślę :)
Jeżeli sprawdzę się dobrze jako orchideowa mama i moja roślina zakwitnie ponownie, kolejny storczyk dołączy do naszej rodziny!

The beauty of orchids melts the hearts of hobbyists’ masses. Walking along the streets I sometimes watch the window sills in a stealthy manner and honestly, there are very few houses in which the orchids are not present.
An orchid I’ve received from my Mum is now my apple of the eye. After disgraceful death of her predecessor it turns out that the ‘less is more’ rule seems to also work perfectly with regard to some flowers.
I’ve searched for advice with uncle Google, I’ve asked a lady at the flower shop and with disbelief I’m quoting: “Water once a week”. I was sure that such a proudly blooming plant needs your attention every single day ! It turns out, that she likes to be watered only when the ground dries completely.  We put her into a water bath for 10 min. It’s best to choose one day of the week for our beauty, as it’s easier to remember when to give her some water. For me such a day is Wednesday, which makes me already think about her this evening J
If I will prove myself as a good orchid’s mommy and my plant will bloom again, the next orchid will join our family!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz